Sağlık Sigortası Hesaplama

SAĞLIK SİGORTASI HESAPLAMA ARACIMIZ YENİLENMEKTEDİR. LÜTFEN DAHA SONRA TEKRAR DENEYİNİZ.

Poliçe fiyatları kişisel özelliklerinize, daha önce geçirilmiş rahatsızlıklara, hastane ağına ve poliçe limitleri gibi detaylara göre farklılık gösterir. Aşağıdaki butona tıklayarak açılacak formdaki bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurun. Formu eksiksiz doldurduğunuzda karşınıza başka hiçbir yerde bir arada bulamayacağınız en uygun sağlık sigortası fiyatları gelecektir.

Özel sağlık sigortası nedir?

Sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak medikal giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Hesaplama aracı ne işe yarıyor?

Hesaplama aracımızla bireysel, aile veya çocuk sağlık sigortaları için kişiye özel fiyat teklifi alabilirsiniz.

Sağlık sigortası hangi riskleri güvence altına alıyor?

Bu değerli güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyaca uygun doğru teminatların seçilmesidir. Poliçe, yatarak tedavi ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından oluşmaktadır.

Yatarak tedavi kapsamı nedir?

Ameliyat, yoğun bakım ve doğum gibi hastanede yapılan tüm medikal harcamaları teminat limitleri dahilinde karşılar. Ayrıca yatarak tedavi teminatı kemoterapi, anjiografi gibi diğer tedavi yöntemlerini de kapsar.

Yatarak ve ayakta tedavi kapsamı nedir?

Yatarak tedavi ile doktor, ilaç ve tahlil gibi ayakta tedavi için yapılan tüm sağlık harcamalarını poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Özel sağlık sigortasında vergi indirimi olur mu?

Ödenen primler, çalışanın veya beyanname veren iş sahibinin aylık ödediği gelir vergisinden düşülebilmektedir. Bu avantaj sadece özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortalarına tanınmaktadır.

Gelir vergisinde indirimin vergi matrahında gösterilebilmesi için gereken şart, primin gelirin elde edildiği dönemde ödenmiş olmasıdır.

Çalışanlar vergi indiriminden nasıl faydalanır?

Çalışan kişiler kendileri ve aileleri için yaptırdıkları özel sağlık sigortasına dair ödedikleri primi işyerlerine bildirdiklerinde, ödenen aylık primin çalışanın aldığı aylık brüt ücretin %5'ini ve ödenen yıllık prim tutarının yıllık asgari ücret tutarını geçmeyecek şekilde vergi matrahında belirtilir. Vergi indirimi yapılan miktar çalışanın net maaşına eklenmektedir.

İş yeri sahipleri vergi indiriminden nasıl yararlanır?

Beyanname veren iş sahipleri de kendileri ve aileleri için yaptırdıkları özel sağlık sigortasının yıllık primlerini o yıla matrahta gösterebilir ve indirimden yararlanabilirler. İndirim miktarı yıllık toplam brüt gelirin %5'ini ve yıllık asgari ücret toplamını geçemez.

Vergi indirimi, çalışanlar ve iş sahipleri açısından avantaj yaratmaktadır. Hem medikal harcamaları daha ekonomik hale getirmek hem de vergi indirimi sayesinde net gelirinizi artırmak için uzmanlara danışabilirsiniz.